eMOCe A neMOCe

… aneb jak naslouchat svému tělu a být s ním v harmonii … „TĚLO JE CHRÁMEM A ENERGIE JE JEHO DUŠÍ!“ Mnohé z našeho utrpení je způsobeno negativní emoční energií, která v nás zůstala uvězněna. Emoční kód je jednoduchá a přesto mocná metoda, jak najít a uvolnit tyto uvězněné emoce. Uvědomme si, že příznaky jsou […]

eMOCe A neMOCe Read More »