eMOCe A neMOCe

… aneb jak naslouchat svému tělu a být s ním v harmonii …

„TĚLO JE CHRÁMEM A ENERGIE JE JEHO DUŠÍ!“

Mnohé z našeho utrpení je způsobeno negativní emoční energií, která v nás zůstala uvězněna. Emoční kód je jednoduchá a přesto mocná metoda, jak najít a uvolnit tyto uvězněné emoce. Uvědomme si, že příznaky jsou způsobem těla říci Vám, že je něco v nepořádku. Jsou varujícím signálem, že máte něco změnit, nebo že vaše tělo potřebuje vaší pomoc.

uvězněná emoce (energie) = fyzické, psychické emoční problémy (energie)

CELÉ UNIVERSUM JE ENERGIÍ. VŠE JE TVOŘENO ENERGIÍ. VŠE MÁ SVOU INTELIGENCI A VŠE JE NAVZÁJEM PROPOJENÉ V JEDNOTĚ.

Energie =) elektřina. Není vidět, ale je cítit. Vše je dynamickou, vibrující energií. Vyřčené slovo je také energie. Energie bez hranic. I nevyslovená myšlenka zaplňuje energeticky nesmírný (vesmírný) prostor. Nejsilnější známéenergetické propojení je mezi matkou a dětmi (proto mysleme na to, že jsou naší houbou, která převezme naše emoce, které jsou rázem uvězněné). Díky energii myšlenek, přesvědčení a záměru se děje vše kolem nás. Pokud je energije slov a myšlenek vědomě směřována, může ovlivnit i někoho jiného, bez ohledu na to jestli je blízko, nebo na druhé straně světa.

VĚDOMÍ 10%– myšlení, pohyb, rozhodování, plánování, vidění, poslech, chuť, dotek, čich

POD.VĚDOMÍ 90% – tělesné systémy, informační paměť, vliv na chování, cítění, emoce, … Vše co jsme kdy udělali vědomě je uloženo do našeho pod.vědomí (nejedná se jen o záznamy vůně, hlasu, písní, chutí, doteku, pocitu, obličeje, apd, ale i o zápisy na úrovni bakterií, virů, plísní, zranění, myšlenek, pocitů, prostě celé historie na buněčné úrovni.

Hlas ZE.MĚ – rozhovor s naším tělem

positivum (přitakávání)           VS           negace (odpuzování)

Test KÝVÁNÍM – postavte se klidně, pohodlně, vyváženě bez rušivých elementů. Rozkročte nohy na šířku ramen. Ruce nechte volně viset podél těla. Vyčistěte mysl, nechte odejít všechny starosti a myslete jen na sebe, své tělo a uvolněte se. Můžete zavřít i oči.

!!! V tento moment zjistíte, že je nemožné stát úplně v klidu. Tyto pohyby jsou jemné a vedené naším podvědomím !!!

Proveďte TEST:     Řeknete nahlas něco pozitivního, pravdivého, souhlasného … Hlas našeho těla a jeho odpověď bude, že se do 10ti sekund začnete naklánět dopředu. Poté řekněte něco negativního, leš, nesouhlas … Hlas našeho těla a jeho odpověď bude, že se do 10ti sekund začnete zaklánět dozadu.

PŘIKLAD: Bezpodmínečná sebeláska = předklánění se dopředu. Nenávist = zaklánění se dozadu.

Udržte si čistou mysl, odvahu, trpělivost, soustředěnost a vnitřní klid. Nejen náš mozek, ale celé naše tělo je inteligentní a je propojeno nervovým systémem, který s námí komunikuje. Každý náš orgán je oddělenou inteligencí provádějící určité funkce a tvorbu emocí a citů. Můžeme začít ………

„Moudré podvědomí, prosím a žádám Tě o pomoc!“

OTÁZKA 1: „Mám uvězněnou emoci?“

OTÁZKA 2: „Je tato emoce negativní?“ nebo pozitivní

OTÁZKA 3: „Je tato emoce … (strach)?“

OTÁZKA 4: „Je tento (strach) spojený se smrtí?“

….. a pokračujete do zjištění, kteráže to je ta emoce co je ve vás zablokovaná. Poté provedete propuštění této emoce a to Afermací:  „Svůj strach ze smrti přijímám jako svou nedílnou součást a proměňuji ho na lásku!“  a to 3x za sebou

„Děkuji Ti moudré podvědomí za Tvou pomoc!“

„PŘIJMĚTE PROSÍM ZODPOVĚDNOST ZA SVŮJ VLASTNÍ ŽIVOT. MILUJTE SE BEZMEZNĚ A BEZ VYJÍMEK. BUĎTE SAMI SEBOU V JEDNOTĚ. NEKONEJTE DRUHÝM TO, CO NECHCETE, ABY DRUZÍ DĚLALI VÁM!“

„HNĚV ZMIZÍ AŽ TEHDY, JAKMILE JSOU ZAPOMENUTY MYŠLENKY UKŘIVDĚNOSTI!“

PŘEJEME VÁM STÁLÉ ZDRAVÍ!

Hrůzovy Kapky®

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nákupní košík
Share to...